Novinky

 • Preberanie samotestov

  Vážení rodičia,

  odovzdávanie antigénových samotestov na domáce použitie bude prebiehať dňa 14.9.2021 v termíne od 13:30 hod. do 15:30 hod. v pavilóne A. Samotesty budú odovzdané len zákonnému zástupcovi žiaka, ktorý školu o testy požiadal. Rodičia prvákov si testy prevezmú na triednom rodičovskom združení. Balík obsahuje 5 samotestov, návod na použitie nájdete na tomto linku https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

  Do budovy školy je vstup povolený len s rúškom.

  Za pochopenie ďakujeme

   

   

   

 • Vyhlásenie o bezpríznakovosti

  Rodič predkladá "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" žiaka po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov).

 • Oznam

  Vážení rodičia,

  poplatky za ŠJ a ŠKD budú čoskoro zverejnené aj so spôsobom platby.

   

 • Organizácia vyučovania dňa 03.09.2021

   - koniec vyučovania:

  1. ročník: 10:30 hod.

  2. - 4. ročník: 11:30 hod.

  5. - 9. ročník: 12:25 hod.

 • Vyhlásenie o bezpríznakovosti

  Vážení rodičia,

  tlačivo potrebné pri nástupe do školy "Písomné prehlásenie o bezpríznakovosti" nemusíte tlačiť. Nájdete ho aj v module Žiadosti/Vyhlásenia (rodičovské konto). Tlačivo vyplňte deň vopred alebo v deň nástupu do školy.

  Ďakujeme

 • Nástup žiakov do školy v školskom roku 2021/2022

  Nástup žiakov do školy v školskom roku 2021/2022

     Riaditeľstvo Základnej školy v Ladcoch Vás srdečne pozýva dňa 2. 9. 2021 (vo štvrtok) o 8,30 hod. na slávnostné otvorenie školského roka. Prosíme rodičov prvákov, aby si deti priniesli so sebou aktovky a rodičia písacie potreby. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa budú rodičia  prvákov vypĺňať  v škole. Tlačivá budú k dispozícii pred pavilónom A.  

                                                 Srdečne sa tešíme na Vašu účasť.

   

  Ďalšie informácie k začiatku školského roka:

  - pri prvom nástupe do školy musí žiak (2.-9r.) priniesť zákonným zástupcom podpísané "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti "

  - počas vyučovania (aj v prvý deň) musí mať žiak prekryté horné dýchacie cesty

  - dňa 2. 9. 2021 nebude v činnosti školská jedáleň a ŠKD

  - stravovanie prihlásených detí bude od 3. 9. 2021

  - ŠKD bude v prevádzke od 6. 9. 2021

  - na webovej stránke školy v module COVID -19 nájdete potrebné tlačivá, aktuálne vyhlášky, výnimky z karantény, školský semafor...

   

   

                                                               

   

   

                      

 • 2021/2022

  Vitajte v novom školskom roku 2021/2022

 • Letné prázdniny

  Letné prázdniny

  Prajeme Vám príjemné prežitie letných prázdnin a dovoleniek, veľa teplých slnečných lúčov a pohodových dní.

                                                                              

 • Slávnostné ukončenie šk. roka

  Slávnostné ukončenie šk. roka bude 30.6.2021 o 8,30hod. bez účasti rodičov. V tento deň nebude fungovať školská jedáleň ani ŠKD.

 • Oznam ŠJ

  Oznam ŠJ

  Plošné poskytovanie dotácie na stravu končí k 31.07.2021.

  Od augusta 2021 sa poskytuje dotácia na stravu iba deťom v hmotnej núdzi, alebo deťom s diétou.

  V priebehu mesiaca júl dostanete do e-mailových schránok vyúčtovania stravného a réžie.

  Následne budú preplatky vrátené na účet, uvedený na prihláške.

  Prípadnú zmenu účtu nahláste na čísle : 042/4321138, alebo e-mail: r.mikuskova@zoznam.sk

  Tu je možné  tiež prihlásiť  stravu na školský rok 2021/2022 / do 20.08.2021 /.

 • Koniec šk. roka

  Koniec šk. roka

  Slávnostné ukončenie šk. roka bude o 8:30 hod.

 • Oznam

  28. a 29. júna bude skrátené vyučovanie. I. stupeň bude končiť 11:30hod. a II. stupeň o 12:00hod.

 • Skrátené vyučovanie

  Skrátené vyučovanie

  Z dôvodu vysokých teplôt sa vyučovanie od 21.6. skracuje:

  1. stupeň - končí o 11,30 hod.

  2. stupeň - končí o 12,25 hod.

   

 • Maks a Klokan – matematické súťaže

  Maks a Klokan – matematické súťaže

  Aj v tomto školskom roku sa mimoriadne darilo našim žiakom  v matematických súťažiach. Všetci boli úspešnými riešiteľmi a odmenení diplomami i vecnými cenami. Našu školu  i napriek sťaženým podmienkam reprezentovali nasledovní žiaci:

  MAKS 5              Karin Milučká

  MAKS 6              Milan Kušnier

  MAKS 7              Peter Kučera

  MAKS 8              Zuzana Kušnierová

  MAKS 9              Nicole Janíková

   

  Klokanko 1 - Kristián Faturík, Nina Letková, Alexis Letková, Sebastián Jakubík, Laura Binková, Zuzana Štefancová, Adela Belobradová, Jozef Ďuriš, Sabina Behrová, Jakub Pyšný

  Klokanko 2 - Karol Hučko, Zuzana Malovcová, Alexandra Fišerová, Boris Kandráč

  Klokanko 3 - Ela Letková, Dominik Koňuch, Tamara Jakubechová, Adam Klobučník, Patrik Kučera, Adam Belobrad, David Kandráč

  Klokanko 4 - Kristián Gajdoš, Rebecca Taria Čuríková

  Školák 5 - Erika Fišerová

  Školák 6 - Milan Kušnier

  Benjamín 8 - Zuzana Kušnierová                                                

   

   

   

   

   

  Všetkým ďakujeme za reprezentáciu našej školy a pedagógom za prípravu žiakov.

                                                                                                             PaedDr. Mária Hatoková

   

 • Riaditeľské voľno

  Ako štatutárny zástupca základnej školy, podľa §150 ods.5 zákona č. 245/2008 Z.z. (zákon o výchove a vzdelávaní), podľa § 3 ods. 8 a 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z. (o podrobnostiach o organizácií školského roka) oznamujem rodičom žiakov 7. – 8. ročníka, že dňa 09.06.2021 udeľujem týmto ročníkom riaditeľské voľno z organizačných dôvodov. Dňa 9.6.2021 sa na našej škole uskutoční Testovanie 9, z dôvodu, že sme  boli  zaradení  do reprezentatívnej vzorky Testovania 9. Ročníky 1. – 6. sa v tento deň učia podľa rozvrhu. 

  Mgr. Bronislava Majtánová

   

 • Pytagoriáda

  Ako sme už písali skôr, tak tento školský rok sa žiaci našej školy zapojili do matematickej Pytagoriády. Po výborných výsledkoch v školskom kole sa môžeme prezentovať krásnymi výsledkami žiakov v okresnom kole:  

  výsledky.xlsx

  Dvaja žiaci – M. Kušnier a M. Mentel získali prvenstvo vo svojej kategórií!  Je na zvážení IUVETNY ako organizátora, ktorých žiakov pozve do ďalšieho – celoštátneho kola. Všetkým súťažiacim ale gratulujeme k dosiahnutým výsledkom a veríme, že budú našu školu  aj ďalej reprezentovať, za čo im veľmi pekne ďakujeme. 

 • ŠKD

  Funguje už v bežnom režime.

 • ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA OD 10.05.2021

  ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA OD 10.05.2021

  Od 10.05.2021 nastupujú do školy všetky ročníky.

  Z prevádzkových dôvodov sa poobedňajšia ŠKD skracuje do 15:00 hod. až do odvolania.

  Pokyny pre ročníky V. – VII. :

  - priniesť si písacie potreby, prezuvky, desiatu

  - vyučovanie v týždni od 10.05. – 14.05.2021 bude len do 11:30 hod.

  - žiaci V. – VII. ročníka sú automaticky prihlásení na obedy. Z obedov odhlasuje rodič/zákonný zástupca.

   

  NEZABUDNÚŤ!

  -  vyplniť a zaslať  Čestné prehlásenie (deň vopred alebo ráno v deň nástupu do školy najneskôr do 7:00hod). Čestné prehlásenie môže byť zaslané elektronicky alebo  písomne.

  - nezabudnúť si nosiť rúška!

   

  Upozornenie!

  Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka taktiež predkladá čestné vyhlásenie.

   

   

 • Vyhlásenie o bezinfekčnosti

  Zákonný zástupca žiaka každých 7 dní pri nástupe dieťaťa do školy odovzdá Vyhlásenie o bezinfekčnosti (môže vyplniť aj online cez žiadosti). Bez povinnosti predložiť negatívny výsledok testu.

  Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá Vyhlásenie o bezinfekčnosti.

 • ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA OD 03.05.2021

  Od 03.05.2021 nastupujú do školy všetky ročníky I. stupňa. Ranná a poobedná ŠKD bude v prevádzke. Z II. stupňa nastupujú len ročníky: VIII. a IX.

  Nezabudnúť vyplniť a zaslať čestné prehlásenie (vyhlásenie o bezinfekčnosti).

  Žiaci V., VI. a VII. ročníka pokračujú v dištančnej forme vzdelávania. 

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Ladce
  Základná škola
  Vážska ulica 399/5
  018 63 Ladce
 • 042 4628232
  0917 538 007
  042 4321138 - školská jedáleň
  0910 112 009 - ŠKD

  zs.ladce@zoznam.sk

Fotogaléria