Novinky

Kontakt

 • Základná škola Ladce
  Základná škola
  Vážska 399
  018 63 Ladce
 • 042 4628232
  0917 538 007
  042 4321138 - školská jedáleň

  zs.ladce@zoznam.sk

Pondelok 17. 2. 2020

 • Testovanie 5 2019 sa uskutočnilo 20. novembra 2019 na 1 490 základných školách na Slovensku. Testy písalo spolu 48 605 piatakov.

  Priemerná úspešnosť testu z matematiky bola 63,4 %. Priemerný počet bodov, ktorý piataci dosiahli z maximálneho počtu 30, bol 19 bodov. V matematike dosiahlo nadpriemernú úroveň takmer 23 % žiakov. Naopak, podpriemernú úroveň dosiahlo až 26,6 % žiakov. Test z matematiky písalo celkovo 48 570 žiakov. Dievčatá riešili test s úspešnosťou 62,7 % a chlapci 64,2 %, ich výsledky sú porovnateľné. Najúspešnejší v matematike boli žiaci Bratislavského kraja, najmenej úspešní žiaci Košického kraja.

 • Riaditeľka školy z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov a na základe odporúčania RÚVZ v Považskej Bystrici vyhlasuje chrípkové prázdniny pre žiakov II. stupňa, ktoré budú trvať od utorka 28.01.2020 do piatku 31.01.2020, nástup do školy je v utorok 4.2.2020 (v pondelok 3.2.2020 sú polročné prázdniny). V prípade, že Vaše dieťa bude ešte choré aj po tomto termíne, treba túto skutočnosť nahlásiť triednemu učiteľovi.

  Žiakov nie je potrebné odhlasovať z obedov, budú odhlásení automaticky.

  Mgr. Bronislava Majtánová, riaditeľka školy

 • Z dôvodu zvyšujúcej sa chorobnosti žiakov riaditeľka školy vyhlasuje pre všetkých žiakov I. i II. stupňa na piatok 24. januára 2020 chrípkové prázdniny.

  Nástup do školy po prázdninách je v podelok 27.1.2020.

 • Riaditeľka školy z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov a na základe odporúčania RÚVZ v Považskej Bystrici vyhlasuje chrípkové prázdniny pre žiakov I. - V. ročníka, ktoré budú trvať od utorka 21.01.2020 do piatku 24.01.2020, predbežný nástup do školy je 27.01.2020. V prípade, že Vaše dieťa bude ešte choré aj po tomto termíne, treba túto skutočnosť nahlásiť triednemu učiteľovi.

  Ak bude vysoká chorobnosť naďalej pokračovať, budú chrípkové prázdniny ešte predĺžené. Žiakov nie je potrebné odhlasovať z obedov, budú odhlásení automaticky.

 • Akcia, ktorá sa rozpútala na sociálnej sieti zasiahla aj našu ZŠ. Spoločne so žiakmi sme prispeli k tomu, aby aj starkí z Ladiec mali krajšie Vianoce. Krabice sme naplnili darmi lásky (ponožky, rukavice, kozmetika, krížovky, sladkosti a pod.), ktoré potešia seniorov. S potešením môžeme oznámiť, že sa nám podarilo vyzbierať 23 škatúľ.

  Ďakujeme za Vašu ochotu zapojiť sa a spríjemniť vianočný čas aj iným.

  Mgr. Martina Šarlayová

 • Dňa 19.12.2019 bude skrátené vyučovanie. Odučené budú všetky hodiny, ale budú skrátené (Školský poriadok 2019 - 20, str. 2/tabuľka).

  Dňa 20.12.2019 udeľuje riaditeľka ZŠ Ladce riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

  Nástup do školy po prázdninách 8.1.2020.

 • Nové stromy v školskej záhrade

  Aj počas tohtoročnej jesene sa naša školská záhrada rozšírila o nové ovocné stromy. Pribudli do nej tri jablone a tri čerešne. Stromy zasadili žiaci spolu s pedagógmi na hodinách techniky a taktiež počas dňa klimatického štrajku. Za darované stromy ďakujeme firme PLANTEX.

 • Dňa 16.12.2019 sa 7. vyučovacia hodina ruší. ŠKD je otvorená do 14:30 hod.

 • 29.novembra prežívali zaujímavé chvíle naši piataci počas IMATRIKULÁCIE. Žiaci 9.ročníka ich slávnostne prijímali do žiackeho cechu. Nebolo to však ľahké a imatrikulačný sľub si museli zaslúžiť nevšednými disciplínami, ktoré pre nich pripravili žiaci 6.,7.,8. a 9. ročníka. Symbolickým pasovaním a podpísaním imatrikulačného sľubu sa oficiálne stali členmi 2.stupňa ZŠ Ladce. Každému z nich bude tento významný deň pripomínať odznak, ktorý im venovala škola. Koordinátorka školského parlamentu Mgr. Martina Šarlayová

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Ladce
  Základná škola
  Vážska 399
  018 63 Ladce
 • 042 4628232
  0917 538 007
  042 4321138 - školská jedáleň

  zs.ladce@zoznam.sk

Fotogaléria