Novinky

Kontakt

 • Základná škola Ladce
  Základná škola
  Vážska ulica 399/5
  018 63 Ladce
 • 042 4628232
  0917 538 007
  042 4321138 - školská jedáleň
  0910 112 009 - ŠKD

  zs.ladce@zoznam.sk

Sobota 18. 9. 2021

 • Vážení rodičia,

  odovzdávanie antigénových samotestov na domáce použitie bude prebiehať dňa 14.9.2021 v termíne od 13:30 hod. do 15:30 hod. v pavilóne A. Samotesty budú odovzdané len zákonnému zástupcovi žiaka, ktorý školu o testy požiadal. Rodičia prvákov si testy prevezmú na triednom rodičovskom združení. Balík obsahuje 5 samotestov, návod na použitie nájdete na tomto linku https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

  Do budovy školy je vstup povolený len s rúškom.

 • Rodič predkladá "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" žiaka po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov).

 • Vážení rodičia,

  poplatky za ŠJ a ŠKD budú čoskoro zverejnené aj so spôsobom platby.

 • - koniec vyučovania:

  1. ročník: 10:30 hod.

  2. - 4. ročník: 11:30 hod.

  5. - 9. ročník: 12:25 hod.

 • Vážení rodičia,

  tlačivo potrebné pri nástupe do školy "Písomné prehlásenie o bezpríznakovosti" nemusíte tlačiť. Nájdete ho aj v module Žiadosti/Vyhlásenia (rodičovské konto). Tlačivo vyplňte deň vopred alebo v deň nástupu do školy.

  Ďakujeme

 • Nástup žiakov do školy v školskom roku 2021/2022

  Riaditeľstvo Základnej školy v Ladcoch Vás srdečne pozýva dňa 2. 9. 2021 (vo štvrtok) o 8,30 hod. na slávnostné otvorenie školského roka. Prosíme rodičov prvákov, aby si deti priniesli so sebou aktovky a rodičia písacie potreby. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa budú rodičia prvákov vypĺňať v škole. Tlačivá budú k dispozícii pred pavilónom A.

  Srdečne sa tešíme na Vašu účasť.

  Ďalšie informácie k začiatku školského roka:

  - pri prvom nástupe do školy musí žiak (2.-9r.) priniesť zákonným zástupcom podpísané "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti "

 • Vitajte v novom školskom roku 2021/2022

 • Letné prázdniny

  Prajeme Vám príjemné prežitie letných prázdnin a dovoleniek, veľa teplých slnečných lúčov a pohodových dní.

 • Slávnostné ukončenie šk. roka bude 30.6.2021 o 8,30hod. bez účasti rodičov. V tento deň nebude fungovať školská jedáleň ani ŠKD.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Ladce
  Základná škola
  Vážska ulica 399/5
  018 63 Ladce
 • 042 4628232
  0917 538 007
  042 4321138 - školská jedáleň
  0910 112 009 - ŠKD

  zs.ladce@zoznam.sk

Fotogaléria