Novinky

 • Testovanie 5 2019

  Testovanie 5 2019 sa uskutočnilo 20. novembra 2019 na 1 490 základných školách na Slovensku. Testy písalo spolu 48 605 piatakov.

  Priemerná úspešnosť testu z matematiky bola 63,4 %. Priemerný počet bodov, ktorý piataci dosiahli z maximálneho počtu 30, bol 19 bodov. V matematike dosiahlo nadpriemernú úroveň takmer 23 % žiakov. Naopak, podpriemernú úroveň dosiahlo až 26,6 % žiakov. Test z matematiky písalo celkovo 48 570 žiakov. Dievčatá riešili test s úspešnosťou 62,7 % a chlapci 64,2 %, ich výsledky sú porovnateľné. Najúspešnejší v matematike boli žiaci Bratislavského kraja, najmenej úspešní žiaci Košického kraja.

  Priemerná úspešnosť testu zo slovenského jazyka a literatúry bola 64,8 %. Priemerný počet bodov, ktorý piataci dosiahli z maximálneho počtu 30, bol 19,4 bodu. Nadpriemernú úroveň dosiahlo 20,3 % žiakov. Podpriemernú úroveň dosiahlo až 26,6 % žiakov. Test zo slovenského jazyka a literatúry písalo celkovo 45 668 žiakov. Výsledky dievčat (67,5 %) a chlapcov (62,1 %) sú porovnateľné. Pri rozdelení žiakov podľa výsledkov v teste zo slovenského jazyka a literatúry do piatich výkonnostných skupín sa ukazuje, že najväčší podiel najúspešnejších žiakov (úspešnosť v teste 80 % a viac) je v Bratislavskom (37,0 %) a Trenčianskom kraji (29,0 %).

   

  Výsledková listina školy

  Z celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2019/2020

   

  Najúspešnejšími riešiteľmi našej školy s dosiahnutím viac ako 90% aspoň z jedného predmetu sa stali Denisko Didek, Žofia Habánková, Milanko Kušnier, Linda Lacková, Zuzanka Majerová, Lilianka Martináková a Andrejko Šoltés. Najúspešnejším riešiteľom zo SJL sa stala Žofka Habánková (100%) a z MAT Denisko Didek a Linda Lacková (96,7%).

 • Oznam

  Riaditeľka školy  z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov  a na základe odporúčania RÚVZ v Považskej Bystrici vyhlasuje chrípkové prázdniny pre žiakov II. stupňa, ktoré budú trvať od utorka 28.01.2020 do piatku 31.01.2020,  nástup do školy je v utorok 4.2.2020 (v pondelok 3.2.2020 sú polročné prázdniny). V prípade, že Vaše dieťa bude ešte choré aj po tomto termíne, treba túto skutočnosť nahlásiť triednemu učiteľovi.

  Žiakov nie je potrebné odhlasovať z obedov, budú  odhlásení automaticky.

   

                                              Mgr. Bronislava Majtánová, riaditeľka školy

 • Oznam

  Z dôvodu zvyšujúcej sa chorobnosti žiakov riaditeľka školy vyhlasuje pre všetkých žiakov I. i II. stupňa na piatok 24. januára 2020 chrípkové prázdniny. 

  Nástup do školy po prázdninách je v podelok 27.1.2020.

 • Oznam

  Riaditeľka školy  z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov  a na základe odporúčania RÚVZ v Považskej Bystrici vyhlasuje chrípkové prázdniny pre žiakov I. - V. ročníka, ktoré budú trvať od utorka 21.01.2020 do piatku 24.01.2020, predbežný nástup do školy je 27.01.2020. V prípade, že Vaše dieťa bude ešte choré aj po tomto termíne, treba túto skutočnosť nahlásiť triednemu učiteľovi.

  Ak bude vysoká chorobnosť naďalej pokračovať, budú chrípkové prázdniny ešte predĺžené. Žiakov nie je potrebné odhlasovať z obedov, budú  odhlásení automaticky.

   

                                                    Mgr. Bronislava Majtánová, riaditeľka školy

 • ... sú tu Vianoce

 • Krabica od topánok plná lásky

  Akcia, ktorá sa rozpútala na sociálnej sieti zasiahla aj našu ZŠ. Spoločne so žiakmi sme prispeli k tomu, aby aj starkí z Ladiec mali krajšie Vianoce. Krabice sme naplnili darmi lásky (ponožky, rukavice, kozmetika, krížovky, sladkosti a pod.), ktoré potešia seniorov. S potešením môžeme oznámiť, že sa nám podarilo vyzbierať 23 škatúľ.

   

  Ďakujeme za Vašu ochotu zapojiť sa a spríjemniť vianočný čas aj iným. 

   

  Mgr. Martina Šarlayová

 • Oznam

  Dňa 19.12.2019 bude skrátené vyučovanie. Odučené budú všetky hodiny, ale budú skrátené (Školský poriadok 2019 - 20, str. 2/tabuľka).

   

  Dňa 20.12.2019 udeľuje riaditeľka ZŠ Ladce riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

  Nástup do školy po prázdninách 8.1.2020.

   

 • Nové stromy v školskej záhrade

  Nové stromy v školskej záhrade

  Aj počas tohtoročnej jesene sa naša školská záhrada rozšírila o nové ovocné stromy. Pribudli do nej tri jablone a tri čerešne. Stromy zasadili žiaci spolu s pedagógmi na hodinách techniky a taktiež počas dňa klimatického štrajku. Za darované stromy ďakujeme firme PLANTEX.

 • Oznam

  Dňa 16.12.2019 sa 7. vyučovacia hodina ruší. ŠKD je otvorená do 14:30 hod.

 • Imatrikulácie piatakov

  29.novembra prežívali zaujímavé chvíle naši piataci počas IMATRIKULÁCIE. Žiaci 9.ročníka ich slávnostne prijímali do žiackeho cechu. Nebolo to však ľahké a imatrikulačný sľub si museli zaslúžiť nevšednými disciplínami, ktoré pre nich pripravili žiaci 6.,7.,8. a 9. ročníka. Symbolickým pasovaním a podpísaním imatrikulačného sľubu sa oficiálne stali členmi 2.stupňa ZŠ Ladce. Každému z nich bude tento významný deň pripomínať odznak, ktorý im venovala škola. Koordinátorka školského parlamentu Mgr. Martina Šarlayová

 • Lektor anglického jazyka na našej škole

  Od 2.12. 2019 do 6.12.2019 sa niektorí žiaci druhého stupňa rozprávali iba po anglicky. Zaujímavé hodiny viedol skúsený lektor z Veľkej Británie – Mark. Lektor sa u nás cítil dobre a pochvaľoval si dobrú úroveň detí v komunikácií. Žiakom sa hodiny veľmi páčili, odniesli si množstvo poznatkov a zlepšili si komunikáciu. Domov si priniesli certifikáty, ktoré budú peknou spomienkou.

  Mgr. Martina Šarlayová

 • Olympiáda z anglického jazyka – školské kolo

  Dňa 22.11.2019 sa v našej škole konalo školské kolo olympiády v predmete Anglický jazyk. Zúčastnilo sa ho 15 žiakov, ktorí boli podľa propozícií rozdelení do kategórií. Museli zvládnuť test, v ktorom bol posluch s porozumením, čítanie s porozumením, gramatika a slovná zásoba. Nasledoval príbeh podľa obrázkov a rolové úlohy. Všetci sa svojich úloh zhostili veľmi dobre, ale zvíťaziť mohol v každej kategórii len jeden. Víťazi postupujú do okresného kola. Zuzana Kušnierová zvíťazila v kategórií 1A a Martina Pilná zvíťazila v kategórií 1B. Všetkým ďakujeme za účasť a želáme veľa motivácie a úspechov pri štúdiu anglického jazyka.

                                                                                         Mgr. Martina Šarlayová

 • Vianočná burza

 • Informatická súťaž iBobor

  Informatická súťaž iBobor

   I tento školský rok sa žiaci našej školy zapojili  do medzinárodnej informatickej súťaže iBobor, ktorá prebehla v rámci 57 krajín, pričom sa jej každoročne zúčastňuje takmer 3 000 000 žiakov. Našu školu reprezentovali žiaci v kategórii Benjamín, ktorej sa zúčastnilo takmer 22 000 žiakov slovenských škôl, pričom naši šiestaci Martinko Mentel  (percentil 92) a Maťko Zúbek (percentil 88) sa zaradili medzi úspešných riešiteľov.  Ďakujeme za reprezentáciu školy a výborné výsledky, ktoré v súťaži dosiahli.

 • Večer športovcov

  Večer športovcov

  Dňa 8.11 2019 sa na našej škole uskutočnila školská akcia pod názvom Večer Športovcov. Na tejto akcii sa zúčastnili deti z druhého stupňa so zámerom zabaviť sa, dozvedieť sa pár nových informácií o športoch a tiež si zasúťažiť v športových aktivitách. Musíme žiakov pochváliť, že si dali záležať na kostýmoch. Počas večera prebehol športový kvíz spolu so športovými hrami v telocvični. Aktivity boli obodované a následné body priradené do tabuľky školského parlamentu. Po týchto aktivitách sa uskutočnila diskotéka, na ktorej sa snáď každý zabavil.

  Na záver by sme sa chceli poďakovať všetkým zúčastneným učiteľom a v neposlednom rade pani riaditeľke, ktorá celú túto akciu sprostredkovala a umožnila nám sa skvelo zabaviť.

  Žiaci 9.ročníka

 • Prvácka pasovačka

  Prvácka pasovačka

        Štvrtok, 21. november bol pre našich 27 prváčikov veľký deň. Naša škola ich prijímala          do cechu žiakov. Najmladší žiaci si pripravili pre nás  krásny program v podobe básničiek, tancov a piesne. Prvákov  čakali zaujímavé úlohy - kráľovstvom vedomostí ich sprevádzali rozprávkové postavy – žiaci 5. ročníka. Po absolvovaní všetkých úloh prišlo na rad pasovanie, dekrét a nakoniec slávnostný sľub. Prváci dostali malé darčeky, ktoré im odovzdala kráľovná alias riaditeľka našej školy. 

  Milí prváci prajeme Vám veľa úspechov!

           

                                                                              Mgr. Daniela Koňuchová

 • Návšteva prvákov v MŠ Ladce

  Návšteva prvákov v MŠ Ladce

        Žiaci 1. ročníka so svojimi triednymi učiteľkami Mgr. Danielou Koňuchovou a Mgr. Danou Baránkovou navštívili svojich mladších kamarátov v predškolských triedach MŠ Ladce. Prváci sa na návštevu tešili od chvíle, keď pre predškolákov na výtvarnej výchove pripravovali darčeky – vlastnoručne vyrobené medvedíky. V MŠ Ladce sa nám dostalo vľúdneho prijatia. Prváci sa zvítali so starými známymi. Deti z MŠ sa predstavili pásmom básničiek a pesničiek, ktoré sa v novom školskom roku naučili. Prváci im na oplátku ukázali časť programu na chystanú  Pasovačku prvákov.

           Potom sa deti spoločne zahrali so známymi hračkami a stolovými hrami. Spoločné stretnutie deti zavŕšili vzájomnou výmenou darčekov. O spokojnosti detí svedčili úsmevy na ich tvárach. Pani učiteľky si počas hier detí povymieňali vzájomné skúsenosti z práce s jednotlivými deťmi. Počas presunu do MŠ a späť sme si s deťmi opakovali a precvičovali dodržiavanie pravidiel prechádzania cez cestu a pohyb po cestných komunikáciách. Sledovali  sme zmeny počasia na jeseň a zmeny v prírode.

   

                                                                          Mgr. Dana Baránková

 • Tvorivé dielne s keramikárkou

  Tvorivé dielne s keramikárkou

         V novembri do našej školy  opäť po roku zavítala nevidiaca keramikárka Soňa Zelisková. Vďaka tvorivým dielňam  si  žiaci prvého stupňa a žiaci 5. ročníka mohli pripraviť malý vianočný darček z keramickej hliny. Okrem iného sa dozvedeli čo je hlina – pôda, hlina – íl ako keramický materiál, videli ukážku na hrnčiarskom kruhu – od ílu až po finálny výrobok, oboznámili sa s procesom vypaľovania a glazúrovania.                  Každý žiak si vytvoril svoj vlastný výrobok (miska v tvare jabĺčka) modelovaním v ruke, ďalej použili guľôčkovú techniku a následné lepenie. A že im  tradičná remeselná práca išla od ruky, si môžete pozrieť v našom fotoalbume.

   

                                                                          Mgr. Daniela Koňuchová

   

 • Oznam

  Základná škola, Vážska 399, Ladce príjme do pracovného pomeru v školskom roku   2019/2020 s nástupom od januára 2020 na zastupovanie počas MD:

  - pedagóga na 100% úväzok s aprobáciou slovenský jazyk/telesná a športová výchova.

  Žiadosti zasielajte spolu s profesijným životopisom na adresu:

  Základná škola, Vážska 399, 018 63 Ladce

  e- mail: zs.ladce@zoznam.sk

  telefón: 0917 538007

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Ladce
  Základná škola
  Vážska 399
  018 63 Ladce
 • 042 4628232
  0917 538 007
  042 4321138 - školská jedáleň

  zs.ladce@zoznam.sk

Fotogaléria