Novinky

O škole

Profil školy

Základná škola v Ladcoch je plnoorganizovaná škola. Školský areál je dostatočne veľký s rozsiahlymi trávnatými plochami, s množstvom vysadených okrasných kríkov, kvetinových záhonov, ovocných, ihličnatých stromov a skaliek s jazierkom. Umiestnenie školy považujeme z hľadiska bezpečnostného a ekologického  za veľmi výhodné, nakoľko sa naša škola nachádza mimo hlavnej komunikácie v pokojnom tichom prostredí obce Ladce.  Ekológiu prostredia, v ktorom žijeme, výrazne ovplyvňuje tunajšia cementáreň. Preto vedomosti o ekologických zákonitostiach, o ochrane prírody a životného prostredia, o zdraví človeka sa stali významným motivačným činiteľom pre výučbu v našej škole.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Ladce
  Základná škola
  Vážska ulica 399/5
  018 63 Ladce
 • 042 4628232
  0917 538 007
  042 4321138 - školská jedáleň
  0910 112 009 - ŠKD

  zs.ladce@zoznam.sk

Fotogaléria